Stora Hällsta Kvarn

Karta laddas, vänta …

Bageri & gårdsbutik. Ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion och spannmåls-odling. Djuren ingår i gårdens kretslopp, de ger näring till hela odlingen. I gårdens kvarn förädlar vi vårt brödspannmål med hjälp av egen solelproduktion. Vi odlar mycket av gamla spannmålsorter; dinkel, dala lantvete, nakenhavre, emmer. Vi gör alla slags mjöler, siktat & fullkorn samt gryner och flingor av olika slag. I bageriet bakar vi skorpor . 

KONTAKT: Hillevi Sandström. ADRESS: Stora Hällsta, 733 94 Sala.
TEL: 0224-151 66/070-14 17 034 E-POST: stora.hallsta@swipnet.se   www.storahallsta.com
ÖPPET: Tors kl 13–17, fre kl 10–17. Ring 073-14 17 032 när ni kommer, vi hinner inte alltid passa butiken. Stängt på helgdagar!