Stäholms Säteri

Kött från Stäholms Säteri håller hög kvalitet, vilket är ett resultat av att de finaste kvalitetsdjuren har valts ut genom mångårigt avelsarbete. Uppfödningen är certifierad. Grisarna är uppfödda i ett kretslopp med gårdens växtodling. Grisens gödsel används som växtnäring och mullförbättring. Grisarna går lösa i boxar med tillgång till halm, foder och friskt rent vatten. Säljs bl a hos Åsby Kött & Vilt och hos Stora Ekeby i Saluhallen i Västerås.

KONTAKT: Maria & Mathias Hellström ADRESS: Stäholms Säteri 1, 731 91 Köping
TEL: 070-574 48 45 E-POST: mathias@staholm.se