Om oss

Kontakta oss här

Namn*

Ärende*
Meddelande*

Smaka på Västmanlands syfte är bland annat att vara en samverkanspart för konsumenter, det offentliga köket, turismorganisationen, restauranger, 
caféer, butiker.

Smaka på Västmanland ekonomisk förening verkar för att utveckla produktions-, förädlings- och distributionsled i enlighet med den växande efterfrågan på mat ochdryck med tydligt ursprung, odlat/framställt i konsumentens hemtrakter.

Visionen är bredare råvaruproduktion, regional förädling, starka landsbygds-
företag, växande besöksnäring och utvecklad, innovativ matkultur i vår region.

Smaka på Västmanland ger Dig ett säkert märke för att identifiera företag som jobbar för att utveckla mat, dryck och upplevelser här i regionen. De bidrar till jobb, infrastruktur, flora, fauna, kunskap och landskap där Du bor. Den ekonomiska föreningen är med sin vänförening en länk mellan maten och konsumenten.