CARLSSON PÅ KAJEN

Västerås omodernaste kafé med kaffe i gamla koppar, hembakt bröd och glass i stora lass.
Viskvällar på onsdagar

KONTAKT: Björn Carlsson   ADRESS: Elbakajen, Västerås
TEL: 021-800 510   E-POST: info@carlssonpakajen.se   www.carlssonpakajen.se
ÖPPET:
Öppet hela sommaren. Mer info se hemsidan.